Organizátoři zveřejnili program konference Corporate governance ve střední Evropě

Program konference "Corporate governance ve střední Evropě", která se bude konat 30. května 2014 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nám. Curieových 7, v místnosti č. 120, zveřejnili dnes organizátoři. A je opravdu na co se těšit! Na konferenci je stále možné se přihlásit, a to až do 28. května.

Foto: Shutterstock

Podrobnosti o konferenci a přihlášku naleznete zde.


 • 8:15 – 8:45          Akreditace účastníků
 • 8:45 – 9:00          Zahájení konference

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. – vedoucí katedry obchodního práva, Právnická fakulta UK v Praze

Zástupce právní sekce Ministerstva financí ČR

Dr. Pavel Randl, LL.M. – partner advokátní kanceláře Randl Partners


Dopolední část

předsedá prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. a JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

 • 9:00 – 9:20         prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc. - VŠB – Technická univerzita Ostrava

Správa společností v zemích střední a východní Evropy

 • 9:20 – 9:40         prof. Ing. Milan Malý, CSc. – VŠE v Praze

Úloha správní rady v systému správy společností

 • 9:40 – 10:00       doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. – Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni    

Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti

 • 10:00 – 10:20      doc. JUDr. Ján Husár, CSc. – Právnická fakulta UPJŠ v Košicích

Spravovanie obchodných spoločností v neštandardných (krízových) obdobiach ich fungovania

 • 10:20 – 10:45      Diskuse

Coffee break 10:45 – 11:05

 • 11:05 – 11:25        JUDr. Vít Horáček, Ph.D. – Právnická fakulta UK v Praze

Vybrané instituty corporate governance při přeshraničním podnikání

 • 11:25 – 11:45       JUDr. Riana Kvačková – Právnická fakulta UK v Praze

Vybrané otázky české právní úpravy odměňování členů představenstev a dozorčích rad akciových společností s přihlédnutím k evropskému kontextu

 • 11:45 – 12:05       JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.  – Právnická fakulta UK v Praze

Záloha na podíl na zisku

 • 12:05 – 12:25       doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M. – Právnická fakulta UPJŠ Košice

D&O pojištění

 • 12:25 – 12:50       Diskuse

Polední přestávka 12 50 – 14 00

Odpolední část

předsedá JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. a Mgr. Daniel Borsík

 • 14:00 – 14:20      doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. – Ústav státu a práva akademie věd ČR

Povinnost poslušnosti jako složka fiduciární obligace. (Sloužím tedy jsem)

 • 14:20 – 14:40      prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. – Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Judikaturní podněty k výkladu pravidel podnikatelského úsudku

 • 14:40 – 15:00       JUDr. Lucie Josková, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze

Rozdělení působnosti a jeho dopad na odpovědnost

 • 15:00 – 15:20      JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. – Právnická fakulta UK v Praze

Corporate governance ve společnostech s majetkovou účastí státu

 • 15:20 – 15:45      Diskuse

Coffee break 15 45 – 16 05

 • 16:05 – 16:25       Mgr. Daniel Borsík – Právnická fakulta UK v Praze

Odborná péče

 • 16:25 – 16:45       Mgr. Michal Vrajík – advokátní kancelář Randl Partners

               Odpovědnost vedoucích zaměstnanců společnosti 

 • 16:45 – 17:05       JUDr. Olga Sovová, Ph.D. – Právnická fakulta UK v Praze

Aktuální otázky odpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče

 • 17 05 – 17 30        Mgr. Jitka Logesová, JUDr. Stanislav Mečl  – Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář

           Corporate governance a Compliance systémy v trestněprávních souvislostech

 • 17:30 – 17:55       Diskuse

Závěr konference.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články