Aktuality | Svaz měst a obcí | 13.01.2017

Zvýšení autorských poplatků, kterým se opět zabývají poslanci, považují samosprávy za nemravné

PRAHA, 13. ledna 2017 - Poslanci rozhodují o budoucnost autorských poplatků, které by měly platit nejen samosprávy a jejich organizace. Zabývají se sněmovním tiskem č. 724, novelizujícím autorský zákon č. 121/2000 Sb. I když má být jeho hlavním záměrem transpozice evropské směrnice, pozměňovací návrhy počítají s úpravou, která by v řádu až čtyř stovek milionů korun ročně navíc zatížila veřejné rozpočty. Mimo jiné se navrhuje až čtyřnásobné zvýšit poplatky za půjčování knih a zavést paušální poplatky za kopírovací stroje ve školách, archivech, knihovnách, státních i samosprávných organizacích. Příjmy z poplatků jdou přitom kolektivním správcům autorských práv, tedy zájmovým skupinám jako jsou OSA, DILIA apod.

Svaz měst a obcí

Svaz měst a obcí

Důvody ke zvýšení autorských poplatků žádné nejsou. Evropská unie chce po České republice, aby poplatky byly přiměřené. A také to, aby se sjednotila pravidla k užívání hudebních děl on-line, především u youtube a spotify.

"Nedá se rozumět tomu, proč některé poslanecké iniciativy pod záminkou transpozice evropské legislativy do tuzemského práva navrhují zatížit veřejné rozpočty," říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: "Ve výsledku by to vedlo k tomu, že by tyto náklady museli zaplatit lidé - instituce by půjčovné za knihy a částky za kopírování z důvodů omezených rozpočtů musely zvýšit, nebo je platit ze svého. Pak by na to ale potřebovaly další peníze z veřejných rozpočtů, tedy víc financí od daňových poplatníků."

Členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka Jílového u Prahy Květa Halanová upozorňuje také na fakt, že projednávaný sněmovní tisk chce zrušit výjimku z placení autorských poplatků pro univerzitní a vědecké knihovny. "Pokud by byly přijaty některé pozměňovací návrhy, univerzitní a vědecké knihovny by nově musely kolektivnímu správci práv odvádět za každou vypůjčenou knihu 2 koruny. Dnes neplatí nic. Týkalo by se to například Státní Národní technické knihovny, Národní lékařské knihovny nebo Knihovny Národního filmového archivu. V součtu by šlo o desítky až stovky milionů korun z veřejných rozpočtů ročně opět směrem k vybraným skupinám. Přijde nám to minimálně nerozumné, spíše však proti dobrým mravům a jde to proti systému veřejného vzdělávání, které je zdarma," říká Květa Halanová.

Podle návrhu se má rovněž zrušit možnost uzavírat hromadné smlouvy v případě využívání záznamů, které podléhají autorským právům, ve školách, školských zařízeních a vysokých školách. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to obrovský nárůst administrativy. Ke každému jednomu využití záznamu při výuce by se totiž musela uzavřít samostatná smlouva.  

Města a obce tak s výše uvedenými návrhy, které vzešly z poslaneckých iniciativ, nemohou souhlasit.

V praxi to ale neznamená, že jsou proti všem podnětům zákonodárců. To, co samosprávy naopak podporují, je, aby na kanálu youtube bylo konečně možné využívat části děl nebo celá drobná díla z důvodu parodie, karikatury nebo parafráze či koláže. Pravidla kanálu youtube to povolují a celosvětově je to běžné. Humor a nadsázka jsou totiž zcela jistě nedílnou součástí svobody projevu. A právě kvůli novým médiím, které upřednostňuje generace 14 - 40 let, vznikla evropská směrnice 2014/26/EU, na níž má novela tuzemského autorského zákona reagovat. Jejím smyslem mimo jiné je srovnat práva nejen autorů, která by byla chráněna globálně, ale také uživatelů youtube a spotify, kteří celosvětově (mimo ČR) mohou pod pojmem „fair use“ užívat díla právě i výše popsaným způsobem.

Podrobnosti najdete v dopise vedení Svazu měst a obcí ČR adresovaném poslancům, který je dostupný zde: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/kultura-a-architektura/autorske-poplatky-treti-cteni-dopis-poslankynim-a-poslancum-psp-cr.aspx.

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články