Přispěvky autora

Mgr. et Bc. Hana Láníková, M.A., LL.M.advokátní koncipientka, AK Roubík & spol.
ČlánkyOstatníMgr. et Bc. Hana Láníková, M.A., LL.M.Mgr. Pavlína Krausová03.12.2020

SDEU: nové pokyny týkající se práv pojištěných na výběr vlastního právníka v kontextu mediace

Dne 14. 5. 2020 vydal třetí senát Soudního dvora Evropské Unie („SDEU“) rozsudek ve věci sp. zn. C‑667/18 Orde van Vlaamse Balies and Ordre des barreaux francophones et germanophone v Ministerraad, týkající se výkladu článku 201 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) .
ČlánkyProcesní právoMgr. Pavlína KrausováMgr. et Bc. Hana Láníková, M.A., LL.M.02.04.2020

Řešení sporů v době Covid-19

Řada společností se v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID19 dostává do krizové situace a řeší, jakým způsobem přistoupit k potenciálnímu neplnění svých závazků nebo závazků ve svém dodavatelském řetězci. Včasné hledání společného východiska s dodavateli či zákazníky je přitom stěžejní a základní kroky je třeba učinit co nejdříve.
ČlánkyMezinárodní a evropské právoMgr. et Bc. Hana Láníková, M.A., LL.M.23.05.2019

Zajišťují arbitrážní pravidla UNCITRAL dodržování práva na spravedlivý proces?

V roce 1966 byla na základě Rezoluce Valného shromážděním Organizace Spojených národů („OSN“) č. 2205 (XX) založena Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu – („UNCITRAL“), která se během desetiletí stala jednou z nejvýznamnějších institucí na poli mezinárodní arbitráže.
ČlánkyMezinárodní a evropské právoMgr. et Bc. Hana Láníková, M.A., LL.M.28.04.2019

Nová kapitola pro ochranu biodiverzity moří a jejich udržitelné užívání

V současné době leží zhruba 60 % světových oceánů mimo národní jurisdikci. Tyto oblasti mají však zásadní význam pro zajištění potravinové jistoty, zachycování uhlíku a vědecký výzkum. Navzdory jejich důležitosti chybí jasně stanovený právní rámec jejich správy, který může zajistit jejich zachování a udržitelné využívání.
ČlánkyOstatníMgr. et Bc. Hana Láníková, M.A., LL.M.11.12.2018

Rozhovor: Martina Doležalová - Mediace je jako řízení auta

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., vystudovala Právnickou fakultu UK a pokračovala ve studiu na Université Libré de Bruxelles v Belgii (evropské právo, mediace). Je advokátkou a zapsanou mediátorkou, předsedkyní sekce ADR České advokátní komory, přednášející na PF UK v Praze a CEVRO Institutu VŠ a členkou mezinárodní organizace advokátů UIA. V rozhovoru nám prozradí například něco o kariéře mediátora a budoucnosti mediace jako jedné z mimosoudních metod řešení sporů.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři