Přispěvky autora

Eva LinhartováPrávnická fakulta UK v Praze, Common Law Society
ČlánkyOstatníEva Linhartová26.05.2016

Registr smluv - jistota, nebo komplikace?

Ve středu 2. 12. 2015 podepsal prezident republiky zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („ZRS“). Světlo světa tak spatřil do té doby dlouho diskutovaný právní předpis, který potvrdil, že i právní svět směřuje v moderní době k naprosté digitalizaci, neboť zakládá povinnost zveřejňovat elektronicky některé typy smluv.
ČlánkyOstatníEva Linhartová02.11.2015

Noční můra ředitelů základních škol – celoplošná inkluze klepe na dveře

Na internetu probíhá novodobá studená válka. Pedagogové nechápavě kroutí hlavou, ředitelé ZŠ smutně nahlížejí do rozpočtů, rodiče se bouří a zákonodárci a odborníci mají plné ruce práce s přesvědčováním široké veřejnosti o výhodách jedné z nejvýznamnějších školských změn. Poslední novela školského zákona č. 82/2015 Sb. přináší s účinností k 1. 9. 2016 zcela nový systém garance podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a rozdmýchává tak nevídanou vlnu diskuzí a sporů.
ČlánkyÚstavní právoEva Linhartová01.11.2015

Existuje právo na spravedlnost?

Co je to spravedlnost? Existuje právo na spravedlnost? A kým nebo čím je garantováno? Prof. Jiří Přibáň se ve své přednášce v rámci vzpomínkové akce Rosa Parks Memorial Lecture pokusil téměř o nemožné, totiž vystihnout podstatu a definovat pojem spravedlnost a právo na spravedlnost, a to nejen ve světle právního prostředí, ale i čistě lidského vnímání.
ČlánkyObčanské právoRekodifikaceEva Linhartová15.10.2015

Systém odpovědnosti vzhůru nohama aneb odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem podle OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vrátil do české právní úpravy náhrady škody důležitý chybějící díl – komplexní zákonnou úpravu škody způsobené zvířetem, definovanou v ustanovení § 2933 až 2935 OZ. Zákonodárci tak navázali na často zmiňovaný § 494 OZ, jímž zákoník vyděluje živá zvířata ze systému věcí a dává jim specifické právní postavení právě například pro takové případy, kdy zvíře zapříčiní vznik škody.
ČlánkyObčanské právoRekodifikaceEva Linhartová09.11.2014

Kavárenský seminář: Rodinné právo pod vlivem NOZ

Spolek Common Law Society má za sebou další kavárenský seminář z cyklu NOZ. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl mnoho nových, sporných i výkladově problematických institutů a úprav do všech oblastí soukromého práva. Jednou z nejvíce dotčených složek občanského práva je pak bez pochyby právo rodinné.
ČlánkyObčanské právoRekodifikaceEva Linhartová26.10.2014

Kavárenský seminář: Cyklus NOZ - Závazkové právo pod vlivem NOZ

Co může být v oblasti práva aktuálně významnějšího, než nejrozsáhlejší soukromoprávní rekodifikace za posledních několik desítek let? Studentský právnický spolek Common Law Society nezůstal pozadu a připravil cyklus kavárenských seminářů zaměřených na zásadní změny v občanském právu, konkrétně v právu závazkovém, rodinném, dědickém, zdravotnickém a autorském.
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři