Přispěvky autora

JUDr. Jan ExnerPrávnická fakulta UK v Praze, Český olympijský výbor
ČlánkyMezinárodní a evropské právoJUDr. Jan Exner26.05.2019

Sportovní národnost ve světle práva Evropské unie

Tento článek hodnotí jev označovaný jako sportovní národnost z pohledu práva Evropské unie. Jeho cílem je posoudit soulad pravidel mezinárodních sportovních organizací upravujících příslušnost sportovců k národním týmům s konkrétními ustanoveními unijního práva. Jedná se především o ta ustanovení, která rozvíjejí zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti v oblastech vnitřního trhu a hospodářské soutěže.
AktualityJUDr. Jan Exner05.02.2019

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Mutu a Pechstein proti Švýcarsku je konečný. Panel Velkého senátu odmítl žádost o přezkum.

Rozsudek 3. senátu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Mutu a Pechstein proti Švýcarsku (stížnosti č. 40575/10 and 67474/10) je nyní konečný a závazný. Panel Velkého senátu ESLP odmítl v úterý 5. února 2019 žádost německé rychlobruslařky Claudie Pechstein o přezkoumání senátního rozsudku Velkým senátem ESLP.
ČlánkyMezinárodní a evropské právoJUDr. Jan Exner01.11.2018

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Mutu a Pechstein: Sportovní arbitrážní soud je nezávislým a nestranným soudem. Alespoň prozatím.

Švýcarsko porušilo Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv (EÚLP) tím, že nezaručilo Claudii Pechstein právo na veřejné projednání jejího případu před Sportovním arbitrážním soudem (CAS). Odvolací rozhodčí řízení před CAS je nucené a tím pádem podléhá všem podmínkám práva na spravedlivý proces dle čl. 6 EÚLP.
AktualityJUDr. Jan Exner01.10.2018

Řízení před Sportovním arbitrážním soudem splňuje požadavky spravedlivého procesu. S výjimkou práva na veřejné projednání.

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vynesl dlouho očekávaný rozsudek ve věci Mutu a Pechstein proti Švýcarsku (stížnosti č. 40575/10 and 67474/10). ESLP rozhodl, že v případě rumunského fotbalisty Adriana Mutua nedošlo v rámci řízení před Sportovní arbitrážním soudem (CAS) k porušení práva na spravedlivý proces zaručenému článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. V případě německé rychlobruslařky Claudie Pechstein však ESLP porušení práva na spravedlivý proces shledal, a to vzhledem k tomu, že CAS odmítl veřejné projednání jejího případu.
ČlánkyOstatníJUDr. Jan Exner02.08.2018

Světový antidopingový kodex 2021: Quo vadis?

Boj proti dopingu byl, je a bude ožehavým společenským tématem překračujícím hranice sportu. Úkolem Světové antidopingové agentury, Mezinárodního olympijského výboru a dalších antidopingových organizací je nikdy nepolevit a vždy se snažit přizpůsobit nebo navýšit tempo, které doping ve sportu diktuje. To platí i o přípravě nového Světového antidopingového kodexu, který bude účinný od 1. ledna 2021.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři