Přispěvky autora

JUDr. Blanka Trávníkovásoudkyně Městského soudu v Praze
ČlánkyObčanské právoRekodifikaceJUDr. Blanka Trávníková19.08.2014

Ochrana nájemníka při skončení nájmu bytu

Tento článek navazuje na předchozí část o ochraně nájemníka dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, při vzniku nájemního vztahu. Tato další část by měla zmíněný text doplnit o výklad ochrany nájemníka při skončení nájemního vztahu, kdy je otázkou, zda nový občanský zákoník vyvažuje zvýšenou ochranu nájemníka tomuto poskytovanou při vzniku nájmu bytu posílením postavení pronajimatele. Právě pro právní úpravu skončení nájmu bytu pak platí jako zásada spíše druhý z uvedených principů.
ČlánkyObčanské právoRekodifikaceJUDr. Blanka Trávníková21.07.2014

Forma nájemní smlouvy k bytu po 1. 1. 2014

Mimo mnoha jiných revolučních změn, jež nám přinesl občanský zákoník č. 89/2012 v oblasti nájmu bytu je jednou z nejpodstatnějších změna týkající se formy nájemní smlouvy. Tato změna je uvedena v ustanovení § 2237 tohoto zákona. Nájemní smlouva k bytu tak i po 1. 1. 2014 stále má mít písemnou formu, nicméně zde zákon nově nesmírně silně chrání nájemce bytu, neboť vůči němu pronajimatel nemá právo namítnout neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.
ČlánkyObčanské právoRekodifikaceJUDr. Blanka Trávníková02.07.2014

Ochrana nájemníka bytu při vzniku nájmu po 1. 1. 2014

Stejně jako do jiných smluvních typů, přinesl občanský zákoník č. 89/2012 Sb. účinný od 1. 1. 2014 revoluční změny také do právní úpravy nájmu bytu (§ 2235 – 2301 občanského zákoníku). Je zajímavé sledovat, nakolik je dle této nové právní úpravy posílena či naopak upřena ochrana nájemníkovi bytu.
ČlánkyRekodifikaceJUDr. Blanka Trávníková14.05.2014

Užití žaloby na vyklizení při skončení nájmu bytu dle nového občanského zákoníku

Změny, jež přinesl občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014 v oblasti nájmu bytu, jsou samozřejmě naprosto zásadní s velmi aktuálním dopadem na práci každého právníka pro dikci přechodného ustanovení § 3074 odst. 1, kdy skončení nájmu bude posuzováno dle nové úpravy i když ke vzniku nájmu došlo před její účinností.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři