Přispěvky autora

JUDr. Jaroslav Hobladvokát, AK Křivánek, Tomášek spol. s r. o.
ČlánkyProcesní právoJUDr. Jaroslav Hobl30.09.2018

Náklady řízení zahájených na obranu třetích osob při postižení movitých věcí v exekuci - část II.

V rámci rozhodování o vylučovací žalobě je rovněž nutno rozhodnout o nákladech řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že řízení o vylučovací žalobě je řízením sporným, i zde lze tedy v zásadě o náhradě nákladů řízení rozhodovat dle úspěchu účastníků ve věci. K otázce náhrady nákladů řízení o excindační žalobě se nezřídka vyjadřoval i Ústavní soud ve své rozhodovací praxi.
ČlánkyProcesní právoJUDr. Jaroslav Hobl24.09.2018

Náklady řízení zahájených na obranu třetích osob při postižení movitých věcí v exekuci - část I.

Praktické zkušenosti z exekucí prováděných soudními exekutory ukazují, že ochrana a obrana povinného a třetích osob je stále velmi aktuálním tématem. Pod pojmem třetí osoba se v nauce procesního práva obecně rozumí osoba odlišná od oprávněného a povinného, jejíž věc nebo jiná majetková hodnota byla postižena exekucí, přestože jde o práva nepřipouštějící exekuci.[1]
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři