Přispěvky autora

JUDr. Josef Černohlávekadvokát a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
ČlánkyObčanské právoJUDr. Josef Černohlávek06.12.2018

Vady stavebního díla, odpovědnost zhotovitele a nároky z vad objednatele - část II.

Objednatelova práva z vad závisí na tom, zda se vada považuje za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy o dílo. Kdy je porušení smlouvy podstatné a kdy nepodstatné, stanoví OZ v obecné rovině pro všechny druhy smluv v § 2002.
ČlánkyObčanské právoJUDr. Josef Černohlávek04.12.2018

Vady stavebního díla, odpovědnost zhotovitele a nároky z vad objednatele - část I.

Podle § 2615 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „OZ“) má dílo vady, pokud neodpovídá smlouvě. Proto je důležité ve smlouvě (či v jejích přílohách) co nejpřesněji popsat parametry díla, tj. jaké vlastnosti (funkční, materiálové, estetické) má dílo mít.
ČlánkyProcesní právoJUDr. Josef Černohlávek22.06.2016

Spory o pravost podpisu a znalecké posudky

Se sporem o pravost podpisu se během své praxe setká velká část advokátů. Podstatou takového sporu je fakt, že jedna ze stran popírá pravost svého podpisu na listině předložené druhou stranou. Touto listinou často bývá smlouva o úvěru, půjčce (nyní zápůjčce dle § 2390 o. z.), různé druhy dlužních úpisů či směnka. Vyřešení otázky, zda je sporný podpis pravým podpisem dotčené osoby, pak bývá předběžnou otázkou, na jejímž vyřešení závisí rozhodnutí o hlavním předmětu sporu – tím je zpravidla žalobcův nárok na zaplacení určité částky, často z titulu poskytnutého úvěru, zápůjčky nebo na základě směnky. Tento článek by snad mohl poskytnout některé praktické informace či odkazy na judikaturu těm, kteří se sporu o pravost podpisu účastní poprvé.
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři