Přispěvky autora

JUDr. Věra Boudnáadvokátka, AK Solil, Fiala a spol.
ČlánkyProcesní právoJUDr. Věra Boudná24.11.2014

K některým otázkám sporných aktiv dědictví

V praxi dochází relativně často k situacím, kdy není zcela zřejmý rozsah aktiv dědictví. Ani zák.č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád ve znění platném do 31. prosince 2013, dále jen „o.s.ř.“), ani zák.č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních (dále jen „zzřs“, platný od 1. ledna 2014) neupravuje postup, kterým by byla spornost aktiv odstraněna.
ČlánkyObchodní právoRekodifikaceJUDr. Věra Boudná08.09.2014

K převodu majetku mezi společností a jejími statutárními orgány, společníky, akcionáři či osobami, se kterými tvoří koncern

Do konce roku 2013 byl v účinnosti zák.č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), který zejména ve svých ust. §§ 193 a 196a stanovil striktní pravidla pro převody majetku mezi obchodní společností a jejími statutárními orgány, zakladateli, společníky či akcionáři, osobami jednajícími s nimi ve shodě, osobami jim blízkými či osobami, se kterými společnost tvořila koncern.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři