Přispěvky autora

Mgr. Ing. Martin Adamecdoktorand na Právnické fakultě UK v Praze, advokátní koncipient
ČlánkyTrestní právoMgr. Ing. Martin Adamec08.11.2015

Rozhovor: prof. Jiří Jelínek - Nejen o slabinách českého trestního řádu

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., je významným představitelem nauky trestního práva, je vedoucím katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. U příležitosti životního jubilea mu rektor Univerzity Karlovy v Praze udělil stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru trestního práva hmotného a procesního. Využili jsme této příležitosti k rozhovoru nejen o slabinách českého trestního řádu.
ČlánkySprávní právoMgr. Ing. Martin Adamec09.04.2015

Zdravotní pojišťovna v postavení správního orgánu

Zdravotní pojišťovnu lze definovat jako právnickou osobu představující specifickou zdravotně-finanční instituci, která v právních vztazích vystupuje svým jménem, na vlastní odpovědnost a jejíž hlavním úkolem je organizace a provádění veřejného zdravotního pojištění. K umožnění této činnosti je nutné splnění veškerých, zákonem striktně vyžadovaných, povinností, mezi které mj. patří získání povolení ministerstva zdravotnictví po předchozím vyjádření ministerstva financí, složení kauce ve výši 100 milionů Kč či závazek dosáhnutí do jednoho roku od založení počtu nejméně 100 tisíc pojištěnců.
ČlánkySprávní právoMgr. Ing. Martin Adamec04.03.2015

Změna vlastníka motorového vozidla? Od letošního roku značně komplikovaný proces

Od letošního roku došlo k zásadní novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích týkající se stanovení přísnějších podmínek při zápisu nového vlastníka v registru silničních vozidel. Zákonodárce uvedený proces uchopil relativně nešťastně a v praxi to přináší řadu komplikací a problémů.
ČlánkySprávní právoMgr. Ing. Martin Adamec05.02.2015

Nemocenské po uplynutí podpůrčí doby nově předmětem soudního přezkumu

Ústavní soud vyhověl návrhu Nejvyššího správního soudu a lednovým nálezem zrušil část zákona o nemocenském pojištění vylučující rozhodnutí o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby ze soudního přezkumu správními soudy. Příjemcům této dávky je nově umožněno brojit proti takovému rozhodnutí mimo rámec správního řízení.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři