Přispěvky autora

JUDr. Ivo Smrž, Ph.D.Kabinet zdravotnického práva a bioetiky, ÚSP AV ČR, v.v.i.
ČlánkyObčanské právoJUDr. Ivo Smrž, Ph.D.28.01.2020

Duševní újmy na zdraví a jejich odčiňování v civilním právu

Článek se zabývá problematikou odčiňování duševních újem na zdraví. Metodologicky je postupováno tzv. od obecného ke konkrétnímu, nejprve proto budou zodpovězeny obecné otázky vyvstávající při odčiňování duševních újem na zdraví. Následně budou analyzována vybraná specifika při stanovení povinnosti k odčinění duševní újmy na zdraví (zejména příčinná souvislost) a při určení výše náhrady za ni.
ČlánkyProcesní právoJUDr. Ivo Smrž, Ph.D.14.02.2019

Náklady řízení a jejich náhrada v civilních sporech o náhrady při ublížení na zdraví

Článek se zaměřuje na problematické aspekty spojené s určením výše vybraných nákladů řízení a jejich náhradou ve sporech o náhrady při ublížení na zdraví. Obecné výklady jsou potlačeny, pozornost je směrována především na zodpovězení praktických otázek a na nastínění řešení existujících rozporů.
ČlánkyOstatníJUDr. Ivo Smrž, Ph.D.29.05.2018

Informovaný souhlas – problematika rozsahu poučení pacienta o rizicích spojených s navrhovanou léčbou

V právním vztahu mezi lékařem a pacientem existuje několik opravdu typických povinností na straně lékaře, a zrcadlově tedy i práv pacienta. V současné době lze bez většího zaváhání říci, že jednou z takových povinností lékaře je povinnost poskytovat zdravotní služby toliko s informovaným souhlasem pacienta.
ČlánkyObčanské právoJUDr. Ivo Smrž, Ph.D.26.02.2018

Význam „clinical guidelines” pro určení náležité odborné úrovně poskytování zdravotních služeb

Cílem tohoto příspěvku je objasnění významu clinical guidelines v oblasti právní odpovědnosti pro určení náležité odborné úrovně poskytování zdravotních služeb. Úvodem příspěvku je pojednáno o významných subjektech, jež clinical guidelines vydávají, stejně tak jako o jejich druzích, a to nejen v České republice, ale i v Německu a Velké Británii. Následuje pasáž osvětlující úskalí určování náležité odborné úrovně poskytování zdravotních služeb podle clinical guidelines. Závěrem je naopak pojednáno o jejich přínosech.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři