Přispěvky autora

Mgr. Šimon Hradílekadvokát, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
ČlánkyPrávo ITMgr. Šimon HradílekŠtěpán ŠtarhaLaura Tadevosjanová22.12.2019

IT smlouvy a aplikace zákona o registru smluv

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) („ZRS“ či „Zákon“) byl přijat na konci roku 2015. Většina ustanovení Zákona nabyla účinnosti k 1. červenci 2016, ustanovení upravující sankce za jejich neuveřejnění, resp. ustanovení o následcích uveřejnění smlouvy a zrušení smlouvy nabyla účinnosti o rok později, tedy k 1. červenci 2017.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři