Přispěvky autora

Mgr. Václav PetrmichlPrávnická fakulta Univerzity Karlovy, katedra správního práva a správní vědy
ČlánkySprávní právoMgr. Václav Petrmichl12.05.2020

K dopadům zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie v oblasti správního soudnictví

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále též „zákon“) je jednou z bezprostředních a zčásti jednorázových legislativní reakcí na vládou vyhlášený nouzový stav a na něho navázanou řadu souvisejících opatření přijatých státními orgány, které v uplynulých týdnech zásadně ovlivňují celospolečenský život.
ČlánkySprávní právoMgr. Václav Petrmichl10.09.2018

Systémová podjatost úředních osob v aktuální novele správního řádu

Počátkem letošního roku vzešla z iniciativy zastupitelstva Pardubického kraje novela zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, týkající se rozhodování o podjatosti úředních osob. Do ustanovení § 14 SpŘ se navrhuje vložit nový odstavec 2, v následujícím znění: „Úřední osoba není vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku“.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři