Přispěvky autora

Monika Sedláčkováadvokátní koncipientka, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
ČlánkyMezinárodní a evropské právoMgr. Václav AudesRoman BarinkaMonika Sedláčková13.02.2017

Zásilkový výdej léčivých přípravků ve světle nedávného rozsudku Soudního dvora EU

Zásilkový výdej léčivých přípravků (neboli výdej na dálku) podléhá regulaci ze strany unijních i tuzemských právních předpisů. Vzhledem k tomu, že zásilkový výdej je mnohdy realizován na základě objednávky léčivého přípravku z jiného členského státu, je potřeba jej posuzovat též z pohledu pravidel regulujících přeshraniční obchod. Zásilkový výdej léčiv byl předmětem nedávného rozsudku Soudního dvora EU[1] (dále jen „SDEU“ a „Rozsudek“), jenž dospěl k závěru, že německá regulace prodeje léčivých přípravků porušuje jeden ze základních principů jednotného trhu – princip volného pohybu zboží.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři