Přispěvky autora

Peter MaysenhölderSenior Associate, bnt attorneys-at-law s.r.o.
ČlánkyMezinárodní a evropské právoPeter Maysenhölder17.07.2020

Aféra "Dieselgate" - Spolkový soudní dvůr nařídil automobilce Volkswagen náhradu škody

Poškození zákazníci mohou počítat s odškodněním od VW ve výši několika tisíc euro. Spolkový soudní dvůr ve svém zásadním rozsudku z 25. 5. 2020 konstatoval, že Volkswagen úmyslně a v rozporu s dobrými mravy klamal své zákazníky uvedením na trh nezákonného zařízení manipulujícího s emisemi výfukových plynů. Soudci nejvyšší instance v civilním řízení tak potvrdili rozsudek Vrchního zemského soudu v Koblenci, který jednomu ze zákazníků přiznal právo na náhradu škody.
ČlánkyMezinárodní a evropské právoPeter Maysenhölder02.06.2019

(Částečné) zrušení povinnosti apostilace

Od 16. 2. 2019 se v rámci Evropské unie ruší povinnost opatřovat některé úřední listiny apostilou. 16. 2. 2019 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191 ze dne 6. 7. 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č.1024/2012 (tzv. nařízení o apostilaci, dále jen „nařízení“).
ČlánkyObchodní právoPeter Maysenhölder17.02.2019

Nárok nabyvatele podílu v s.r.o. na vyplacení zisku

Podle Nejvyššího soudu přechází nárok na vyplacení podílu na zisku na nabyvatele podílu a důvodem neplatnosti usnesení valné hromady může být i rozpor usnesení s dobrými mravy. Nejvyšší soud konstatoval, že je-li podíl v s.r.o. převeden poté, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, ale dříve než je zisk vyplacen, přechází nárok na vyplacení podílu na zisku na nabyvatele podílu jakožto právo plynoucí z účasti na společnosti.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři