Přispěvky autora

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR a pedagog Akademie Sting, vysoká škola, Brno
ČlánkyObčanské právoprof. JUDr. Karel Marek, CSc.16.02.2017

K nejčastěji uzavíraným smlouvám o činnostech, část I.

Smlouvou o kontrolní činnosti se kontrolor zavazuje zjistit nestranně stav určité věci nebo ověřit výsledek určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení a objednatel se zavazuje zaplatit mu odměnu. K ujednání, jímž se kontrolorovi ukládá povinnost, jež by mohla ovlivnit nestrannost kontroly nebo správnost kontrolního osvědčení, se nepřihlíží. Příspěvek se dále zabývá nejdůležitějšími ustanoveními nové podoby smlouvy o dílo.
ČlánkyObchodní právoMgr. Zdeněk Hustákprof. JUDr. Karel Marek, CSc.25.06.2015

Koupě obchodního závodu - k některým předpokladům uplatnění práv z vadného plnění

Rekodifikace přinesla řadu změn větších či menších, rov­něž v případě koupě obchodního závodu[1] (dříve podniku) došlo k přepracování této materie. Koupě závodu je zpravidla záležitostí komplexní, neboť závod představuje složi­tý organizovaný systém mající celou řadu složek[2] s různý­mi kvalitativními a kvantitativními vlastnostmi.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři