Přispěvky autora

Štěpán Štarhapartner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
ČlánkyObchodní právoMgr. Robert Nešpůrek, LL.M.Štěpán Štarha17.03.2020

Koronavirus a dodavatelsko-odběratelské vztahy v otázkách a odpovědích

Koronavirus je nyní největším tématem, které hýbe celou naší společností. Dotýká se nejen všech oblastí našeho života, ale též všech oblastí práva. Již dříve jsme Vás informovali o dopadech na pracovněprávní vztahy a radili Vám, jak postupovat ve vztazích se zaměstnanci. Nyní bychom Vám rádi pomohli zorientovat se v právních dopadech na Vaše dodavatelsko-odběratelské smluvní vztahy.
ČlánkyPrávo ITMgr. Šimon HradílekŠtěpán ŠtarhaLaura Tadevosjanová22.12.2019

IT smlouvy a aplikace zákona o registru smluv

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) („ZRS“ či „Zákon“) byl přijat na konci roku 2015. Většina ustanovení Zákona nabyla účinnosti k 1. červenci 2016, ustanovení upravující sankce za jejich neuveřejnění, resp. ustanovení o následcích uveřejnění smlouvy a zrušení smlouvy nabyla účinnosti o rok později, tedy k 1. červenci 2017.
ČlánkyMezinárodní a evropské právoPrávo ITRoman CholastaJUDr. Jan DiblíkMgr. František Korbel, Ph.D.Štěpán Štarha16.04.2019

Evropský parlament schválil revoluční změnu autorského práva na internetu

Dne 26. 3. 2019 byla Evropským parlamentem schválena nová směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu, která zásadním způsobem ovlivní podobu internetu v Evropě. Součástí směrnice jsou i kontroverzní a laickou i odbornou veřejností značně kritizované články 15 (dříve 11) a 17 (dříve 13).
ČlánkyObčanské právoMezinárodní a evropské právoPrávo ITMgr. Václav AudesTereza KyselováŠtěpán Štarha14.05.2017

Hyperlinky: Dejte si pozor, kam odkazujete!

Na podzim 2016 spatřilo světlo světa rozhodnutí SDEU, které řeší přípustnost hypertextových odkazů vedoucích na internetu k dílům chráněným autorským právem. Toto rozhodnutí významným způsobem dotvořilo podmínky pro užívání hypertextových odkazů. Osoby, které na své stránky umísťují hypertextové odkazy za účelem dosažení zisku, si nově musí dávat větší pozor, kam a na co odkazují.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři