Přispěvky autora

AktualityHospodářská komora ČR04.11.2020

91 % podnikatelů nehodlá se státem vést spor o náhradu škod za uzavřené provozovny na jaře

Naprostá většina podnikatelů – přesně 91 % – neplánuje pustit se do konfliktu se státem kvůli škodám, které jim způsobila vládou na jaře preventivně přijatá mimořádná opatření. Vláda jim nařídila uzavřít provozovny, což pro většinu znamenalo přestat či výrazně omezit podnikání s tím, že pro zaměstnance neměli práci. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory mezi osmi sty podnikateli.
AktualityHospodářská komora ČR09.04.2018

Napjatý trh práce: Zaměstnanci přestávají respektovat zákoník práce, zaměstnavatelům dělají vrásky „predátorské“ praktiky přetahování lidí

Zaměstnavatelé si čím dál více u Hospodářské komory stěžují na to, že jim zaměstnanci bez ohledu na závazky a případné sankční důsledky nenastoupí na směnu a začnou mnohdy bez podání výpovědi pracovat jinde. Kvůli vyčerpanému trhu práce bude letos tento jev zesilovat.
AktualityHospodářská komora ČR08.06.2015

Zástupci podnikatelů kritizují nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Hospodářská komora České republiky nesouhlasí s aktuální podobou návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek. V přípomínkovacím řízení vyslovila HK ČR stejně jako Svaz průmyslu a dopravy ČR desítky připomínek. Oba zástupci podnikatelské obce tak apelují na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby tyto připomínky zohlednilo při zpracování konečné verze zákona. Akceptací těchto připomínek se zlepší regulace veřejného zadávání, a to jak pro podnikatele, tak pro zadavatele.
AktualityHospodářská komora ČR27.01.2015

I k založení společnosti s ručením omezeným by měla napříště stačit plná moc s úředně ověřeným podpisem

Nejvyšší soud ČR se na konci roku 2014 vyslovil proti stávající praxi některých rejstříkových soudů, které dovozovaly neplatnost jednání učiněných na základě plné moci v případech, kdy pro samotné jednání zákon vyžadoval formu veřejné listiny (zde například uzavření smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti), nebyla-li i plná moc také udělena ve formě veřejné listiny.
AktualityHospodářská komora ČR05.11.2014

HK ČR podporuje snahy o odstranění zbytečných legislativních překážek veřejných investic

Praha, 5. listopadu 2014 Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách, který zpracovalo Ministerstvo dopravy a v uplynulých dnech spěšně vypořádalo s resorty a ostatními partnery, je zaměřen na řešení zásadního a dlouhodobého problému výstavby české dopravní infrastruktury - extrémně vleklou přípravu dopravních staveb a existenci celé řady překážek komplikujících průběh výstavby.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři