Přispěvky autora

AktualityUnie obhájců ČR26.11.2015

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 9 k nabídce peněžní odměny spolupracujícímu obviněnému ze strany PČR

Prezidium Unie obhájců ČR se seznámilo s informací o obsahu výpovědi obžalované, která dle včera uveřejněné informace na idnes.cz uvedla u soudu, že jí policie nabídla peněžní odměnu za to, že přijme postavení spolupracující obviněné a v něm bude vypovídat aby usvědčila další obviněné. Tuto výpověď dle stejného zdroje potvrdil další obžalovaný.
AktualityUnie obhájců ČR11.11.2014

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 7/2014 k případu pana K. L.

Případ ilustruje nikoliv ojedinělou situaci, kterou lze charakterizovat ze strany obhajoby slovem bezmocnost a ze strany obžaloby slovem svévolnost. Typicky jde o případy, kdy obhajoba od samého počátku trestního stíhání tvrdí a konkrétními argumenty dokládá, že čin, kterého se měl stát, nemá všechny znaky trestného činu. Těmito argumenty se však obžaloba (ba někdy ani soud) nezabývá.
AktualityUnie obhájců ČR23.10.2014

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 6/2014 - K nákladům na pomoc advokáta

Prezidium Unie obhájců ČR bylo seznámeno s rozhodnutím Ústavního soudu II. ÚS 1149/14 ze dne 19. srpna 2014 ve věci V.O. a s navazujícími rozhodnutími obecných soudů ve věci občanem uplatněného nároku na náhradu nákladů právního zastoupení podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. V.O. byl zadržen Policií ČR, v jeho bydlišti byla provedena domovní prohlídka, v jeho zaměstnání prohlídka jiných prostor, následně byl vyslýchán a poté propouštěn, a to bez zahájení trestního řízení. Ve věci vyšlo obratem najevo, že došlo k záměně osob, tedy byl zadržen, vyslýchán a podroben prohlídkám zcela nevinný člověk. Využil však pomoc advokáta a požádal stát o proplacení těchto nákladů.
AktualityUnie obhájců ČR28.09.2014

Stanovisko č. 3/1/2014 Unie obhájců k odepření nahlížení do spisu

Prezidiu Unie obhájců ČR bylo členy indikováno, že ze strany soudů opakovaně dochází k jednání, kdy po podání obžaloby, tedy po obdržení vyrozumění ze strany státního zástupce ve smyslu ustanovení § 176 odst. 1 tr. ř., které je doručováno též obviněnému a jeho obhájci, je odepíráno nahlížení do spisu a obstarání si opisu obžaloby, a to s odůvodněním, že spis studuje předseda senátu a poté ve věci rozhodne.
AktualityUnie obhájců ČR14.07.2014

Zpráva Unie obhájců ČR č. 1/3/2014 o případu Plk. Mgr. Petr Lessy

Původní znění stanoviska Unie obhájců ČR k případu Plk. Mgr. Lessyho. Dle oficiálních webových stránek je účelem existence Unie obhájců ČR "dohled nad zákonností a dodržováním základních práv a svobod garantovaných ústavním pořádkem České republiky a respektováním přirozených práv člověka a poskytování ochrany před porušováním, poškozováním a krácením těchto práv a svobod v trestním řízení, zejména práva na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod."
AktualityUnie obhájců ČR13.07.2014

Zpráva Unie obhájců ČR č. 1/2/2014 o případu Mgr. Marie Minaříkové

Původní znění stanoviska Unie obhájců ČR k případu Mgr. Marie Minaříkové. Dle oficiálních webových stránek je účelem existence Unie obhájců ČR "dohled nad zákonností a dodržováním základních práv a svobod garantovaných ústavním pořádkem České republiky a respektováním přirozených práv člověka a poskytování ochrany před porušováním, poškozováním a krácením těchto práv a svobod v trestním řízení, zejména práva na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod."
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři