Přispěvky autora

ČlánkyObčanské právoObchodní právodoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.11.11.2020

Salvátorská klauzule – nevýznamný ornament nebo spasitel smlouvy?

Mezera ve smluvních konstrukcích může být důsledkem neúčinnosti nebo neplatnosti její části. Bdělé smluvní strany proto do smlouvy zahrnou i ustanovení, která výslovně počítají s počáteční nebo následnou mezerovitostí smlouvy.
ČlánkyOstatníObchodní právoSprávní právodoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.02.11.2020

Politici v reklamě (ve světle německé judikatury k reklamám Sixt) - část II.

Použití podobizen politiků a jiných prominentů veřejného prostoru v reklamě představuje jednu z otevřených otázek (nejen) soutěžního a reklamního práva. S tím, jak do reklamy stále více a více prorůstají nekomerční sdělení (sociálně-kritická vyjádření, politická karikatura), přesouvá se diskuse na úroveň ochrany svobody (komerčního) projevu.
ČlánkyOstatníObchodní právoSprávní právoÚstavní právodoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.29.10.2020

Politici v reklamě (ve světle německé judikatury k reklamám Sixt) - část I.

Použití podobizen politiků a jiných prominentů veřejného prostoru v reklamě představuje jednu z otevřených otázek (nejen) soutěžního a reklamního práva. S tím, jak do reklamy stále více a více prorůstají nekomerční sdělení (sociálně-kritická vyjádření, politická karikatura), přesouvá se diskuse na úroveň ochrany svobody (komerčního) projevu.
ČlánkyObčanské právoObchodní právodoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.02.10.2019

Doplňující výklad smlouvy v českém právu – nechtěný návštěvník nebo vítaný host?

Doplňující výklad smlouvy je jedním z možných nástrojů, kterým vyplňujeme mezeru ve smluvních ujednáních. Vycházíme přitom z hypotetické vůle stran k okamžiku uzavření smlouvy. V zahraničí je doplňující výklad smlouvy standardním způsobem řešení smluvních mezer. V českém právu jej ovšem odmítá důvodová zpráva k občanskému zákoníku.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři