Přispěvky autora

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.asistent místopředsedy Vrchního soudu v Prazeodborný asistent katedry trestního práva Právnické fakulty UK a lektor Justiční akademie ČR
ČlánkyTrestní právoJUDr. Jiří Mulák, Ph.D.30.11.2020

Je zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů stále základní zásadou trestního řízení?

Zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů je jednou ze základních zásad trestního řízení. Uvedená zásada je také příkladem toho, do jaké míry zásady podléhají ideologii, neboť se z původně určující zásady postupem doby (a změnou politického režimu) stala zásada prakticky marginální.
ČlánkyTrestní právoJUDr. Jiří Mulák, Ph.D.09.09.2020

Mimořádné snížení trestu odnětí svobody – výjimečný institut nebo východisko z nouze?

Tento příspěvek se zevrubně zabývá institutem mimořádného snížení trestu odnětí svobody dle § 58 odst. 1 tr. zákoníku. Ustanovení § 58 odst. 1 tr. zákoníku bylo hlavními autory trestního zákoníku proklamováno jako „účinná“ náhrada za ustanovení § 88 odst. 1 tr. zákona, které vyjadřovalo požadavek zákona, aby byly okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby materiálně posuzovány, tj. aby se k takové okolnosti přihlédlo jen tehdy, když podstatně zvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost, tedy v obecné rovině za opouštění materiálně-formálního (resp. materiálního) pojetí trestného činu.
ČlánkyTrestní právoJUDr. Jiří Mulák, Ph.D.29.07.2020

Základní zásady trestního řízení - je nutné je uvádět v textu trestního řádu?

Každý odpovědný zákonodárce by měl postupovat od obecného ke konkrétnímu, a proto se otázka základních zásad trestního řízení diskutuje téměř tak dlouho, jako se diskutuje otázka rekodifikace trestního řádu. Měli bychom setrvat na osvědčených zásadách reformovaného kontinentálního modelu trestního řízení?
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři