Přispěvky autora

Mgr. Dominik Šlemrreferent Odboru řízení rizik Finančního úřadu pro hl. m. Prahu
ČlánkyObčanské právoMgr. Dominik ŠlemrMgr. Lukáš Pulgret, LL.M.14.12.2020

Vybrané komplikace spojené s koupí ojetého auta: Stočený tachometr

S koupí ojetého auta jsou spojeny jisté postupy na straně prodávajícího i kupujícího, jejichž opomenutí či zanedbání může mít neblahé následky, včetně těch právních. V sérii článků budou popsány nejdůležitější aspekty dané problematiky, vybrané podle závažnosti případných neblahých právních následků. V tomto díle se věnujeme stáčení tachometru.
ČlánkyObčanské právoMgr. Dominik ŠlemrMgr. Lukáš Pulgret, LL.M.08.12.2020

Vybrané komplikace spojené s koupí ojetého auta: VIN kód

S koupí ojetého auta jsou spojeny jisté postupy na straně prodávajícího i kupujícího, jejichž opomenutí či zanedbání může mít neblahé následky, včetně těch právních. V sérii článků budou popsány nejdůležitější aspekty dané problematiky, vybrané podle závažnosti případných neblahých právních následků. V tomto díle se věnujeme VIN kódu.
ČlánkyObčanské právoMgr. Dominik ŠlemrMgr. Lukáš Pulgret, LL.M.30.11.2020

Nepominutelný dědic, jeho nárok na povinný podíl a jeho vydědění

V tomto článku bychom se rádi zaměřili na jistý problém, jenž může, ale nemusí nastat, přičemž uvedené se pokusíme vysvětlit na vzorovém příkladu. Nepominutelní dědici mají nárok na povinný podíl z pozůstalosti. Nepominutelnými dědici jsou potomci zůstavitele, a pokud tito nedědí, pak jsou nepominutelnými dědici potomci potomků zůstavitele, tj. vnoučata zůstavitele.
ČlánkyObčanské právoMgr. Dominik ŠlemrMgr. Lukáš Pulgret, LL.M.20.11.2020

Obstrukce pronajímatele při ukončení nájmu bytu ve vztahu k jeho stavu

... aneb když se princip pacta sunt servanda obrátí proti jedné ze smluvních stran. Při vzniku a ukončení nájemního vztahu je třeba mít na paměti určité náležitosti, jejichž nesplnění může mít neblahé právní (nemluvě o morálních) důsledky.
ČlánkyOstatníMgr. Dominik ŠlemrMgr. Lukáš Pulgret, LL.M.12.11.2020

Nepodmíněný příjem a jeho zakotvení v Ústavě České republiky

Ohledně tzv. nepodmíněného příjmu, jeho ekonomickém modelování, výhodách a nevýhodách, se na internetu nachází nespočet informací. Prvním průkopníkem myšlenky nepodmíněného příjmu byl Thomas Moore (1478–1535) ve své knize Utopie, přičemž společnost prochází tak dynamickým vývojem, že to co se před 500 lety jevilo jako utopický konstrukt, lze v rámci soudobé společnosti shledat jako věc akceptovatelnou a právně realizovatelnou.
ČlánkyTrestní právoFinanční právoMgr. Dominik ŠlemrMgr. Lukáš Pulgret, LL.M.04.11.2020

Povinnost daňových úředníků zachovávat mlčenlivost a některé výjimky se zaměřením na spolupráci s orgány činnými v trestním řízení

Povinnost správce daně, resp. úředních osob a osob zúčastněných na správě daní, zachovávat mlčenlivost o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob, ukotvená v ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), je stanovena poměrně rigorózně.
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři