Příspěvky autora

Mgr. Hana Šerá

doktorandka na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Konstitucionalizace českého soukromého práva

Česká republika zažila v roce 1989 převrat, při němž za sebou zanechala svou totalitní minulost a přešla k novému systému uspořádání státu, a to demokratickému. Tento přechod je mimo jiné charakterizován snahou o zakotvení a garantování lidských práv, což je typickým znakem demokratické společnosti. ...celý článek

Nejoblíbenější články