Komentář k NOZ: § 486 - Opatrovnictví právnické osoby

(1) Soud jmenuje opatrovníka právnické osobě, která to potřebuje, aby mohly být spravovány její záležitosti nebo aby mohla být hájena její práva. (2) Opatrovníkem právnické osoby může soud jmenovat jen osobu, která splňuje podmínky stanovené pro způsobilost být členem statutárního orgánu. Přestane-li opatrovník tyto podmínky splňovat, oznámí to soudu bez zbytečného odkladu. Dozví-li se soud, že opatrovník uvedené podmínky nesplňuje, nahradí ho bez zbytečného odkladu novým opatrovníkem.

Foto: Fotolia

Komentář

Nová právní úprava explicitně stanoví, že kromě ustanovení opatrovníka fyzickým osobám, může soud taktéž učinit u právnických osob. Pojetí opatrovnictví právnických osob je nicméně v novém zákoně vymezeno velmi široce. Jako vodítko pro výklad za jakých okolností soud shledá, že právnická osoba opatrovníka potřebuje, nám může posloužit § 29 odst. 2 občanského soudního řádu, který je jasně vypočítává, tj., kdy tu není osoba oprávněná za právnickou osobu jednat, nebo je sporné, kdo je osobou oprávněnou za právnickou osobu jednat. Samotný nový občanský zákoník rozšířil důvody pro jmenování opatrovníka právnické osobě v § 165 o okolnost spočívající v nedostatečném počtu členů orgánu potřebných k rozhodování a o situaci, kdy se střetnou zájmy člena statutárního orgánu se zájmy právnické osoby a právnická osoba nemá jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.

Druhý odstavec stanoví předpoklady kladené na opatrovníka. Může jím být pouze osoba, která má předpoklady (dle § 46 zákona o obchodních společnostech a družstvech) stát se členem orgánů obchodní korporace.

Právní stav komentáře k 1.1.2014

Související pojmy
 • Jednání za právnickou osobu
 • Zastoupení
Související ustanovení
 • Právnické osoby: § 161, § 165
 • Zastoupení: § 436 a násl.
 • Zástupci účastníků: § 29 OSŘ
 • Orgány obchodní korporace: §46 ZOK
Související předpisy
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • důvodová zpráva k NOZ a ZOK
Podle právní úpravy do 31. 12. 2013
 • Související ustanovení: § 131 odst. 6 Obchodního zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013
 • Související předpisy: zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník; ve znění účinném do 31. 12. 2013
Z literatury
 • NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník: s komentářem: zákon č. 89/2012 Sb.: 1. obecná část (§ 1 až § 654), 2. rodinné právo (§ 655 až § 975), 3. absolutní majetková práva (§ 976 až § 1720). Český Těšín: Poradce, 2012, 320 s. ISBN 978-807-3653-361.
Hodnocení článku
50%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články