Koronavirus – praktická příručka zaměstnavatele

Přinášíme zaměstnavatelům aktuální seznam všech krizových opatřeních a praktická doporučení a rady.

Mgr. Peter PernišAdvokát, Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Tomáš ProcházkaPartner, Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.

Příručku průběžně aktualizujeme v návaznosti na postupné zveřejňování oficiálních informací ze strany orgánů veřejné moci. Poslední update: 16. 3. 2020, 11:00.

Nouzový stav

Vláda České republiky vyhlásila s účinností od 12. 3. 2020 od 14:00 hod Nouzový stav na celém území České republiky, a to na dobu 30 dnů. V důsledku vyhlášení nouzového stavu budou jednotlivá krizová opatření, v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, prováděna prostřednictvím usnesení vlády.

1. Omezení pohybu osob

Ode dne 16. 3. 2020 od 00:00 hod. do dne 24. 3. 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou např.:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti,
 • nezbytných cest za rodinou a osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (nákup potravin, léků, hygienického zboží),
 • cest za účelem vyřízení neodkladných záležitostí,
 • pobytu v přírodě nebo parcích.

Současně je nařízeno omezit pobyt na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a omezit kontakt s jinými osobami po nezbytně nutnou dobu.

Je doporučeno zaměstnavatelům využívat nejvíce možnou měrou práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno.

2. Povinná karanténa po návratu z rizikových oblastí

 • Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v ČR pobývajícím na území ČR nad 90 dní nebo zaměstnaným na území ČR, které se od 13. 3. 2020 navrátí ze státu s vysokým rizikem přenosu nákazy je nařízeno, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři.
 • Lékaři jsou povinni u těchto osob rozhodnout o nařízení karantény v délce 14 dnů.
 • Tyto povinnosti a povinná karanténa se nevztahují na řidiče nákladní dopravy, kteří přes riziková území tranzitují, nebo provádějí na daných územích přepravu, nakládku a vykládku zboží; dále na řidiče a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na / přes / z daných území; a na piloty dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.
 • Za vysoce rizikové oblasti jsou označeny Čína, Itálie, Irán, Jižní Korea, Španělsko, Německo, Francie, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko.

3. Povinná karanténa pro osoby, které byly v kontaktu s pacientem nakaženým koronavirem

 • Všem praktickým lékařům je nařízeno, aby rozhodli o karanténě v délce 14 dnů u osob, o kterých jim příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla potvrzena nákaza koronavirem.
 • Takové osoby jsou povinny poskytnout lékařům součinnost a podrobit se nařízené karanténě.

4. Cestování do ciziny a vstup cizinců

S účinností od 16. 3. 2020 od 00:00 hod. se zakazuje do odvolání cestovat do zahraničí občanům České republiky a osobám s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů, a to do všech států. V daný okamžik začne platit i zákaz všem cizincům vstup na území České republiky.

Ministerstvo vnitra ČR z tohoto zákazu udělilo výjimky např.:

 • řidičům nákladních vozidel, posádce dopravních letadel či strojvedoucím,
 • úředníkům mezinárodních organizací a příslušníkům integrovaného záchranného systému, členům evropského parlamentu
 • občanům ČR nebo cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem pracujícím v zahraničí do vzdálenosti 100 km od státní hranice,
 • občanům Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračujícím vnitřní hranice, tzn. přeshraniční pracovníci do vzdálenosti 100 km od státní hranice,
 • občanům EU tranzitujícím do svého domovského státu přes území ČR.

Splnění výjimek je potřeba v jednotlivých případech náležitě doložit (např. potvrzením od zaměstnavatele).

5. Uzavření škol

Všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy s účinností od 11. 3. 2020 jsou do odvolání uzavřeny, a tedy se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na studiu. Personálu škol se daný zákaz netýká a doporučuje se konat výuku prostřednictvím moderních technologií.

Povinnost uzavřít školu se vztahuje i na základní umělecké školy.

Mateřské školy zůstávají stále otevřeny.

6. Zákaz konání veřejných akcí

S účinností od 13. 3. 2020 od 18:00 hod bylo zakázáno konání všech kulturních, sportovních, náboženských a jim podobných akcí s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to jak veřejné, tak soukromé, a to do odvolání.

Daný zákaz se nevztahuje na zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona a na pohřby.

7. Omezení restauračních zařízení

Ode dne 14. 3. 2020 od 6:00 hod. do de 24. 3. 2020 do 6:00 hod. se zakazuje přítomnost veřejnosti ve všech provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží veřejnosti (zaměstnanecké stravování, stravování zdravotních a sociálních služeb, vězeňské zařízení). Zákaz se týká i činnosti provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5.000 m2.

Tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu prostřednictvím výdejového okénka nebo na prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny. Tento prodej může probíhat bez časového omezení.

8. Maloobchodní prodej a služby

Maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. pražská Sapa) se zakazuje s účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 hod.

S účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 hod. do 24. 3. 2020 do 6:00 hod. se zakazuje jakýkoli maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou:

 • potravin,
 • výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • pohonných hmot a paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, brýlí, kontaktních čoček,
 • malých domácích zvířat a krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • novin, časopisů a tabákových výrobků,
 • opravy silničních vozidel, pokud není v provozovně více než 30 osob,
 • odtahu a odstranění silničních vozidel,
 • provozoven umožňující vyzvednutí zboží a zásilek od třetí strany,
 • provádění staveb a jejich odstranění,
 • květinářství.

Provoz hazardních her a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., se zakazuje od 14. 3. 2020 od 6:00 hod., a to do odvolání.

Prodej ubytovacích služeb s výjimkou ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních je zakázán ode dne 16. 3. 2020 od 6:00 hod., do dne 24. 3. 2020.

Na stejnou dobu je zakázán i provoz autoškol a taxislužeb, s výjimkou služeb rozvážejících potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby (zákaz se tedy zejména vztahuje na služby Uber či Bolt).

  9. Uzavření provozoven poskytujících volnočasové aktivity

  Od 13. 3. 2020, 6:00 hod musí zůstat zavřena všechna zařízení poskytující osobám služby v podobě volnočasových a vzdělávacích aktivit, zejména sportoviště, posilovny, wellness zařízení, koupaliště, galerie či jiná zábavná zařízení.

  Přítomnost veřejnosti v bazenéch či venkovních sportovištích s účastí přesahující 30 osob se zakazuje od 14. 3. 2020, 6:00 hod, přičemž daný zákaz se vztahuje i na lyžařská střediska nebo turistická informační centra.

  10. Mezinárodní doprava

  S účinností od 14. 3. 2020 od 00:00 hod se zakazuje přeprava cestujících přes hranice České republiky.

  Opatření se vztahuje na dopravce v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obstavitelností nad 9 osob, mezinárodní drážní osobní dopravě, přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě.

  Všem dopravcům se přikazuje využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, pouze mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha.

  V rámci opatření je umožněn návrat občanům České republiky nebo osobám s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky. Stejně tak je umožněno opuštění území České republiky cizincům.

  11. Šíření koronaviru – trestný čin

  Ministerstvo spravedlnosti zařadilo nemoc COVID-19 na seznam nakažlivých nemocí jejichž šíření (i z nedbalosti) může být posuzováno jako trestný čin, dle § 152 nebo § 153 trestního zákoníku.

  Pokračování článku vč. praktických dopadů a doporučení je k dispozici na www.eversheds-sutherland.cz

  .

  Hodnocení článku
  50%
  Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
  Sdílejte článek
  Přidat komentář
  Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
  Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

  Partneři projektu

  Všichni partneři