Rekodifikace

Unikátní pohled renomovaných odborníků na problematiku změn v českém právním řádu. Články kladou důraz na dopady rekodifikace a komplexní pohled na související změny v legislativě.