Menu

Judikatura

Změna kanalizačního řádu

JudikaturaOstatníMgr. Martin Eliášek10.07.2016
Mgr. Martin Eliášek10.07.2016

Rozsudkem č.j. 5 As 87/2015-22 se Nejvyšší správní soud zabýval povahou kanalizačního řádu a řízením o jeho změně.

Kanalizační řád schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností jako vodoprávní úřad. Jde o dokument vlastníka kanalizace, nikoliv správního orgánu. Na kanalizační řád proto nelze nahlížet jako na opatření obecné povahy. Proti kanalizačnímu řádu nelze tedy podávat opravné prostředky, je třeba napadnout rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu, které vodoprávním úřad vydává ve správním řízení podle správního řádu. V tomto správním řízení jsou účastníky nejenom osoby, kterým kanalizační řád stanoví specifické podmínky, ale každý kdo může být kanalizačním řádem (resp. jeho změnou) dotčen.

Kanalizační řád musí mj. obsahovat způsob a četnost měření množství odpadních vod, přičemž podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. množství vody odváděné do kanalizace lze vypočítat podle vzorce na základě dlouhodobého úhrnu srážek (resp. normálu srážek) stanoveného u regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dojde-li kanalizačním řádem k uvedení hodnoty dlouhodobého srážkového úhrnu (dle údajů ČHÚ), přičemž od této hodnoty se odvíjí také cena stočného, je tato hodnota závazně stanovena pro všechny uživatele kanalizace (jakožto i provozovatele kanalizace) a tito jsou tedy rozhodnutím o změně kanalizačního řádu přímo dotčeni. Z toho vyplývá, že všichni uživatelé kanalizace jsou v takovém případě (tj. kdy se závazně mění hodnoty výpočet stočného) účastníky řízení o změně kanalizačního řádu.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
100%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři