Opakované porušení "tohoto zákona"

Jak posuzovat opakované porušení zákona, který byl rekodifikován?

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock

Zrušení povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady vyžaduje dle § 25 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech opakované porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, povolením nebo zákonem o výrobcích s ukončenou životností. V rozsudku sp. zn. 14 A 20/2023 Městský soud v Praze vysvětluje, proč pod „tímto zákonem“ lze vidět zároveň i starý zákon o odpadech. Je tomu tak z důvodu kontinuity při změně právní úpravy.

Soud sice akceptuje, že obratem „tímto zákonem“ je míněn pouze nový zákon o odpadech, nicméně odmítá, že by přijetím nového zákona došlo k automatickému „vynulování“ veškerých skutečností hodnocených dle předchozího zákona. Koneckonců stejně jako nepozbývají platnosti dříve vydaná povolení, i porušení povinností dle předchozí úpravy stále „platí“ a správní orgány k nim mohou při posuzování podmínek pro zrušení povolení provozu přihlížet. Obzvláště když v obou zákonech byly podmínky pro odnětí povolení totožné.

Soud se mj. vypořádal i s námitkou, že předmětná porušení nebyla závažná. Podle soudu postačí, pokud jde o porušení opakovaná.


Celý text rozsudku sp. zn. 14 A 20/2023

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články