Ústavní právo | Mgr. Martin Eliášek | 23.08.2017 Také v kategorii:
Občanské právo

Jízda na černo

Dva letošní judikáty ústavního soudu týkající se pokut za jízdu na černo v MHD.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

V prvním judikátu, sp. zn. I. ÚS 1775/14, šlo o jízdu na černo nezletilého dítěte. Dítě sice může být způsobilé uzavřít smlouvu o přepravě, nicméně nemusí zavinit povinnost zaplatit stanovené jízdné a především si nemusí být vědomo důsledků spojených s jeho nezaplacením - tj. povinnost zaplatit přirážku k jízdnému (pokutu) plus náklady řízení a exekuce. Podle tohoto nálezu mají vedle toho soudy zohlednit také zájem dítěte, aby do dospělosti nevstupovalo se závazky, jež mohou mít rdousící efekt.

V druhém judikátu, sp. zn. II. ÚS 2230/16, šlo o jízdu na černo nevidomého, který byl již za nezaplacení jízdného pravomocně (kontumačně) odsouzen. Jelikož držiteli průkazu ZTP/P s nárokem na bezplatnou dopravu nemůže vzniknout povinnost zaplatit jízdné, nelze tuto povinnost exekučně vymáhat a je třeba takovou exekuci zastavit z "jiného důvodu" podle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze