koronavirus

QR kód jako osobní údaj

QR kód jako osobní údaj

Soudní dvůr Evropské unie v závěru roku 2023 rozhodl ve dvou řízeních o předběžných otázce ve věci výkladu rozsahu pojmu „zpracování osobních údajů“ a implicitně tedy též v otázce věcné působnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Stav ústavní nouze
Odvolací soud vrátil kauzu tzv. trafik pro poslance ODS k novému projednání

Stav ústavní nouze

Ústava je v podstatě mírovým řádem.[1] Je tak velmi dobře představitelné, že bude upravovat pouze takové modely vládnutí (výkonu veřejné moci), které z objektivních důvodů nebude možné využít v situaci zásadního ohrožení ústavního řádu, nebo které nebudou stačit na potlačení takové mimořádné situace, přičemž alternativy výslovně v ústavě upraveny nebudou.

Covid-19 lze z nakažlivých nemocí vyřadit dříve, spravedlnost ustoupila
Dotační program COVID 2021

Covid-19 lze z nakažlivých nemocí vyřadit dříve, spravedlnost ustoupila

Praha 20. března (ČTK) - S vypuštěním covidu-19 ze seznamu nakažlivých nemocí, jejichž zaviněné šíření je trestné, stát nakonec nebude čekat až do července. Ministerstvo spravedlnosti vyhovělo připomínce ministerstva zdravotnictví a v návrhu změny příslušného nařízení vlády upravilo účinnost na den následující po dni vyhlášení návrhu.

ČTK