Dohoda mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech

Dne 13.11.2013 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 90/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Lhůtu pro rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo asi nebude možné dodržet
Foto: Fotolia

Smluvní strany dohody podepsané v Jihoafrické republice dne 26.10.2012 se v ní zavázaly, že jejich příslušné orgány zajistí spolupráci prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů týkajících se daní, na které se dohoda vztahuje. Jde o informace, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro stanovení, vyměření a výběr těchto daní, vymáhání daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Informace obdržené žádající stranou podle této dohody má být možné použít v žádající straně jako důkaz v trestním řízení pouze, pokud s tím justiční nebo jiné příslušné orgány dožádané strany vysloví souhlas v souladu s právním řádem dožádané strany, je-li podle tohoto právního řádu takového souhlasu třeba.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 20.9.2013, její ustanovení se budou provádět v souladu s jejím článkem 14.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články