Dohoda mezi ČR a Irákem o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu

Dne 18.8.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 42/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dohoda uzavřená v Praze dne 11.10.2012 má dopomoci rozšiřovat a rozvíjet hospodářskou a obchodní výměnu mezi oběma zeměmi s tím, že se smluvní strany zavázaly podniknout veškerá nezbytná opatření k tomuto směřující. V konkrétnějších rysech má jít o podporu a usnadnění pořádání a účasti na mezinárodních a stálých veletrzích a specializovaných výstavách pořádaných v obou zemích, o rozvoj obchodní výměny a vzájemné hospodářské spolupráce v oblasti průmyslu, nerostných surovin, zpracování ropy, elektrické energie, zemědělství, stavebnictví, bytové výstavby, financí, plánování, vědy a techniky, dopravy, komunikací, lékařského vybavení a environmentálních technologií, ale také o spolupráci mezi obchodními a průmyslovými komorami, institucemi, společnostmi, organizacemi a svazy či o rozvoj obchodní výměny a investic.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 3.3.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články