Dohoda mezi ČR a Polskem o vzájemném zastupování ve vydávání víz a technická dohoda k ní

Dne 30.1.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 4/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz a pod č. 5/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Technické dohody k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Dohodou podepsanou dne 21.11.2013 bylo sjednáno, že se smluvní strany budou moci vzájemně zastupovat při posuzování žádostí o víza a při vydávání víz podle evropského nařízení o Kodexu Společenství o vízech. Dohoda se netýká víz vydávaných za účelem placeného zaměstnání, vzdělávání či činnosti vyžadující předchozí schválení smluvní stranou, kde má být prováděna. Dohoda vstoupila v platnost dnem 21.12.2013.

První z technických dohod, jejichž prostřednictvím budou upřesňovány diplomatické mise a konzulární úřady příslušné provádět ustanovení této dohody, byla sjednána výměnou nót ze dnů 17. a 19.12.2013 a definuje ve smyslu dohody zastupitelskou roli pro konzulární obvod Velvyslanectví Polské republiky v Jerevanu v Arménské republice a pro konzulární obvod Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru v Mongolsku. Technická dohoda vstoupila v platnost dne 10.1.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články