Dohoda mezi Evropským společenstvím a dalšími zeměmi o vytvoření společného evropského leteckého prostoru

Dne 24. 1. 2018 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 5/2018 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dohoda byla přijata v Lucemburku již 9. 6. 2006, téhož dne byla podepsána rovněž jménem České republiky. Jejím cílem je vytvořit společný evropský letecký prostor (European Common Aviation Area, tzv. "ECAA"), který má být založen na volném přístupu na trh, svobodě usazování, rovných podmínkách hospodářské soutěže, a v neposlední řadě na společných pravidlech včetně pravidel v oblasti bezpečnosti, řízení letového provozu, v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí.

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. 12. 2017, tímto dnem vstoupila v platnost také pro Českou republiku.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články