Dohoda mezi vládou ČR a SR o rozvoji spolupráce v oblasti obrany

Dne 20.2.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 7/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Dohoda podepsaná v Ostravě dne 20.9.2013 upravuje oblasti, koordinaci a záměry rozvoje spolupráce v rezortu obrany, včetně spolupráce podniků ve zřizovatelské anebo zakladatelské působnosti ministerstev obrany. Spolupráce má být konkrétně realizována v obranném plánování, vojenském vzdělávání, ve vyzbrojování, logistice, vojenském zdravotnictví a vojenských operacích, v rámci cvičení a v rozvoji ozbrojených sil. Dohoda je projevem snahy uplatňovat a dále prosazovat principy iniciativ "Pooling & Sharing" a "Smart Defence" a má, mimo dalšího, napomoci k co nejefektivnějšímu využívání finančních prostředků určených na obranu. Odkazuje na  partnerství obou zemí v Evropské unii a v Organizaci Severoatlantické smlouvy.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 1.12.2013.

Dne 20.2.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 7/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany.

Dohoda podepsaná v Ostravě dne 20.9.2013 upravuje oblasti, koordinaci a záměry rozvoje spolupráce v rezortu obrany, včetně spolupráce podniků ve zřizovatelské anebo zakladatelské působnosti ministerstev obrany. Spolupráce má být konkrétně realizována v obranném plánování, vojenském vzdělávání, ve vyzbrojování, logistice, vojenském zdravotnictví a vojenských operacích, v rámci cvičení a v rozvoji ozbrojených sil. Dohoda je projevem snahy uplatňovat a dále prosazovat principy iniciativ "Pooling & Sharing" a "Smart Defence" a má, mimo dalšího, napomoci k co nejefektivnějšímu využívání finančních prostředků určených na obranu. Odkazuje na  partnerství obou zemí v Evropské unii a v Organizaci Severoatlantické smlouvy.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 1.12.2013.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články