Dohoda o spolupráci mezi ministerstvy spravedlnosti České republiky a Ruské federace

Dne 10.4.2013 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 32/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Paragraf, zákony, právní otázky
Foto: Fotolia

Dohodou založená spolupráce by mezi smluvními stranami měla probíhat především v podobě výměny zkušeností stran tvorby národních zákonů a jiných právních předpisů, výměny delegací úředníků za účelem seznámení se s organizací a činnostmi smluvních stran, organizace a vedení seminářů, přednášek, případových studií a dalších obdobných aktivit za účelem dalšího zlepšení profesního vzdělání a vzdělávání justičních úředníků a jiných odborníků, vzájemné pomoci vzdělávacím institucím při vytváření, organizaci a lektorování mezinárodních právních seminářů a při přípravě a provádění vzdělávacích programů, výměny zkušeností v oblasti zavádění nových informačních technologií justičními orgány, ale také v podobě výměny informací o právních předpisech, praxi při vymáhání práva a o právnické literatuře a jiné publikační činnosti s právnickou tématikou. Zapovězena není ani spolupráce v jiných souvisejících oblastech.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 13.3.2013.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články