Dohoda s Filipínami o spolupráci v oblasti obrany

Dne 19. 1. 2018 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 4/2018 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Na jejím základě mají smluvní strany spolupracovat v souladu se svými příslušnými právními předpisy a mezinárodními závazky za účelem rozvoje spolupráce v obranné a vojenské oblasti. Blíže specifikuje oblasti a formy spolupráce, její financování, nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s jejím prováděním, právní postavení vyslaného personálu, vzájemnou výměnu relevantních informací či podrobnosti stran řešení sporů.

Dohoda byla podepsána v Praze dne 29. 5. 2017, v platnost pak vstoupila dnem 27. 10. 2017.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články