Dohoda s Mauricijskou republikou o letecké dopravě

Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 24/2017 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dohoda byla podepsána v Port Louis v srpnu 2015, a to za účelem rozvíjení leteckých dopravních služeb mezi oběma zeměmi. Smluvní strany, odvolávající se rovněž na Úmluvu o mezinárodním civilním letectví z roku 1944, v dohodě vzájemně upravily podrobnosti stran ochrany bezpečnosti civilního letectví před protiprávními činy, celních ustanovení, cel a daní, užívání letišť a leteckých zařízení, přímého tranzitu, prodeje služeb a převodů finančních prostředků, letových řádů, zastoupení leteckých podniků, pozemního odbavování, poskytování údajů, ale i mnohého dalšího, pro danou oblast zásadního.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 6.2.2017.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze