Dohoda se Srbskem o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice

Dne 13. 6. 2019 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 28/2019 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dohoda byla podepsána v Lánech v prosinci 2018 s cílem přispět k vyřešení dluhu Srbské republiky vůči České republice, a to v rámci snahy o rozvoj dlouhodobé a stabilní obchodní, ekonomické a finanční spolupráce.

Na základě této dohody má být dluh Srbské republiky vyřešen prostřednictvím jednorázové platby ve výši bezmála deset milionů amerických dolarů realizované do 45 dnů od vstupu této dohody v platnost. Po provedení této platby pak má být dluh Srbské republiky vůči České republice považován za plně vyřešený, ovšem s výhradou situace, kdy by nástupnické státy bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie uzavřely novou dohodu o konečném rozdělení celého dluhu bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie vůči bývalé ČSFR, což by způsobilo, že by se jistina dluhu Srbské republiky vůči České republice lišila od částky sjednané v této dohodě. Strany se zavázaly v takové případě tuto dohodu příslušným způsobem zrevidovat.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 9. 5. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články