Dohody o spolupráci v trestních věcech s Hongkongem

Dne 18.2.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 14/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení, pod č. 15/2015 Sb.m.s. pak sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

První z dohod deklaruje závazek každé ze smluvních stran předat druhé straně jakoukoliv osobu, která bude vypátrána v pravomoci dožádané smluvní strany a která je hledána dožadující se smluvní stranou k trestnímu stíhání nebo k uložení či vykonání trestu. Závazek je převzat v souvislosti s trestnými činy, jež jsou v dohodě specifikovány.

Druhá z dohod pak zakládá v obecné rovině vzájemnou pomoc smluvních stran v trestních věcech, přičemž jde zejména o pomoc při odhalování a stíhání trestných činů, a to včetně jejich vyšetřování, a při konfiskaci výnosů ze zločinu. Pomoc zahrnuje například zjišťování totožnosti a pobytu osob, doručování písemností, získávání výpovědí a důkazů, vyřizování žádostí o prohlídku a zajištění, poskytování informací, písemností a záznamů, zapůjčení doličných předmětů, ale i mnohé činnosti další.

Obě dohody podepsané dne 4.3.2013 vstoupily v platnost dnem 13.2.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu