Dohody o výměně informací v daňových záležitostech s vládou Guernsey, Ostrovem Man, San Marinem a Britskými Panenskými ostrovy

Dne 7.1.2013 byly ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněny pod č. 2/2013 Sb.m.s., 3/2013 Sb.m.s. a 4/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech, sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech a sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Paragraf, zákony, právní otázky
Foto: Fotolia

Smlouvami má být mezi smluvními stranami zajištěna spolupráce prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní, na které se jednotlivé smlouvy vztahují, a to včetně informací, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro stanovení, vyměření a výběr těchto daní, vymáhání daňových pohledávek nebo pro vyšetřování nebo trestní stíhání v daňových záležitostech. 

Dohoda s vládou Guernsey vstoupila v platnost dnem 9.7.2012, s Ostrovem Man dnem 18.5.2012, s Republikou San Marino dnem 6.9.2012 a s vládou Britských Panenských ostrovů dnem 19.12.2012, přičemž jejich ustanovení se budou provádět v souladu s jejich příslušnými články o vstupu v platnost.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články