Nové hraniční dokumenty česko-polských hranic

Dne 17. 5. 2013 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 37/2013 Sb. m. s. publikováno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o schválení nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce

Tyto nové hraniční dokumenty byly vyhotoveny a schváleny na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, jenž byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 181/1996 Sb. Tato smlouva ve svém článku 10 ukládá smluvním stranám každých pět let společné přezkoušení hraničních znaků, odstranění zjištěných nedostatků a na základě toho pak i vyhotovení příslušných hraničních dokumentů. Publikované dokumenty byly vyhotoveny v rámci Prvního společného komplexního přezkoušení česko-polských státních hranic provedeného v letech 1993 až 2004 a Prvního společného ověření stavu a rozmístění hraničních znaků na česko-polských státních hranicích provedeného v letech 2006 až 2008.

Nové hraniční dokumenty vstoupily v platnost dne 20. 3. 2013.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články