Novela vyhlášky, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Dne 6.2.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 27/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Provedení novelizace bylo dle důvodové zprávy nutné především z důvodu nastalé potřeby upravit jednotlivé položky sazebníku tak, aby výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským na úseku zvláštních právních předpisů odpovídala nákladům na tuto činnost skutečně vynaloženým. Novelizace má být také nezbytná pro proces transformace tohoto ústavu a jeho sloučení se Státní rostlinolékařskou správou, kdy je požadováno reálné vyčíslení nákladů na jednotlivé dílčí činnosti a úkony. Fakticky novela předkládá nové znění přílohy č. 1 a přílohy č. 3 novelizované vyhlášky, několik změn je prováděno také v její příloze č. 2. Zohledňuje zejména technický pokrok v oblasti instrumentální analýzy a interní kontrolu kvality práce v laboratořích, rozšiřuje také právní úpravu o nové postupy laboratorního zkoušení, které byly v Národní referenční laboratoři ústavu zavedeny v souladu s požadavky legislativy a novelizace příslušných norem zohledňujících právě technický pokrok. Některé změny rovněž souvisí se změnou výpočtu odpisů přístrojů či nákladů na chemikálie. Struktura sazebníku, v němž doposud nebyly některé úkony vyčísleny, se mění, zohledněny jsou také nové zkoušky reflektující technický pokrok v oboru, které jsou nyní nově požadovány evropskou legislativou. Tyto změny jsou významné především v oblasti zkoušení krmiv a hnojiv, kde byla zavedena celá řada nových parametrů zkoušení (týká se to například růstových stimulátorů, mykotoxinů, organických cizorodých látek a podobně).

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2013.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články