Sdělení o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Dne 15.2.2013 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 8/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce

Návrhy těchto změn a doplňků byly vypracovány na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 2011 a 2012, změny a doplňky samotné pak vstoupily v platnost, a to také pro Českou republiku, dne 1.1.2013. Platnost Příloh A a B ve znění změn přijatých v letech 2009 a 2010 vyhlášených pod č. 17/2011 Sb. m. s., tedy jejich předchozího znění, končí dnem 30.6.2013, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak. V novém sdělení je vyhlášeno jak anglické znění obou příloh ve znění uvedených změn, tak jejich překlad do českého jazyka.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články