Částečný odklad účinnosti nového stavebního zákona

Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 195/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Senát, stavební zákon
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva popisuje, že tzv. „nový stavební zákon“, jenž byl jakožto vyvrcholení dlouholetých snah o reformu českého stavebního práva publikován ve Sbírce zákonů pod č. 283/2021 Sb., v podstatě již nevycházel z původní vládní předlohy, ale z komplexního pozměňovacího návrhu. Základní teze rekodifikace byly předloženy již v roce 2017, od té doby probíhaly práce na přípravě nového stavebního kodexu, jež vyvrcholily v září 2020 předložením návrhu nového stavebního zákona i souvisejícího změnového zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. V průběhu projednávání na její půdě však oba návrhy doznaly celé řady dalších změn. 

Později se mělo ukázat, že na textu uvedeného pozměňovacího návrhu, a to včetně jeho základních principů, zdaleka nepanovala široká politická shoda, jež je u podobných zákonů kodexového typu s výrazným dopadem na život v České republice považována za klíčovou. V nastalé situaci zákonodárce vyhodnotil takový stav jako hrozbu v tom smyslu, že se stavební zákon může stát předmětem častých změn podle vůle aktuální politické většiny. To je ovšem situace krajně nežádoucí, když časté změny stavebního zákona znemožňují dlouhodobě plánovat, což je ale u stavebních projektů, které obvykle trvají mnoho let, nezbytné. 

Z toho důvodu vznikla na konci minulého roku politická shoda, že účinnost nového stavebního zákona bude alespoň částečně odložena tak, aby vznikl prostor pro nalezení co nejširší politické shody na jeho úpravách. Takový odklad účinnosti je považován za nezbytný pro to, aby vznikl prostor pro nalezení shody na principech stavebního práva, které budou akceptovat všechny hlavní politické síly v Parlamentu České republiky. Tím má být zajištěna tolik potřebná stabilita stavebního práva.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články