Další usnesení o přijetí krizového opatření týkajícího se omezení pohybu osob

Dne 26. 10. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 431/2020 Sb. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky s účinností od 28. 10. 2020 do (prozatím) 3. 11. 2020 včetně opět nově formulovala opatření spočívající v zákazech a omezeních pohybu osob. 

Zakázala jím především, s určitými výjimkami, volný pohyb osob na území celé České republiky. V době od 21:00 hod. do 04:59 hod. jsou těmito výjimkami, na které se zákaz nevztahuje, cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště, výkon povolání, výkon činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury či služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, dále neodkladné cesty, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů, a nakonec venčení psů do 500 metrů od místa bydliště.

V době od 05:00 hod. do 20:59 hod. jsou pak těmito výjimkami ze zákazu volného pohybu osob například cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb jako nákupy potravin, léků, hygienických potřeb a mnohého dalšího, a to včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu, cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče a mnohého dalšího, ale také třeba cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobyt tam, cesty do vlastních rekreačních objektů a pobyt v nich, cesty za účelem vycestování z České republiky, účast na svatbě a pohřbu, a to v počtu ne vyšším než 10 osob, návštěvy hřbitova či cesty zpět do místa svého bydliště.

Vláda usnesením dále nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat, s výjimkami uvedenými výše, v místě svého bydliště, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, opět s výjimkami, zde typu členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, to vše při zachovávání nejméně dvoumetrového odstupu při kontaktu s ostatními osobami, pokud to je možné. Zaměstnavatelům nařizuje využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Omezila rovněž právo pokojně se shromažďovat, a to tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest, a doporučila zaměstnavatelům podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, a dále všem při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách zachovávat odstup nejméně 2 metry či využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk a vymezeným osobám omezit přímý kontakt se zákazníky. 

Usnesením se zrušuje dosavadní usnesení vlády č. 1078/2020 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 424/2020 Sb.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Dne 6. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 157/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu