Finanční kompenzace nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabylo nařízení vlády č. 203/2024 Sb. o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2023.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím k provedení § 11 odst. 1 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, stanovila, že výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny, za rok 2023 činí 2 146 390 600,41 Kč. 

Důvodová zpráva blíže popisuje, že dané finanční kompenzace jsou vypláceny průmyslovým subjektům v odvětvích, která jsou energeticky náročná, za účelem předejít riziku tzv. úniku uhlíku (carbon leakage). To přitom označuje situaci, která může nastat, pokud náklady na elektřinu průmyslovým subjektům vzrostou vlivem rostoucí ceny povolenek na emise skleníkových plynů natolik, že se výroba z EU přesune do zemí s nižšími provozními náklady, tedy do zemí kladoucích menší důraz na snižování emisí, kde lze stejnou činnost provádět s nižšími provozními náklady. Celosvětově totiž emise skleníkových plynů v dotčeném odvětví nebudou klesat, ale naopak vzrostou. 

Členské státy EU mají proto podle čl. 10a odst. 6 směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii možnost poskytovat za stanovených podmínek státní podporu odvětvím a pododvětvím vystaveným skutečnému riziku úniku uhlíku v důsledku značných nepřímých nákladů, jež jsou skutečně vynaloženy na náklady spojené s emisemi skleníkových plynů promítnuté do cen elektřiny, přičemž v České republice je zákonný rámec pro tento postup stanoven v § 11 zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 

Doplňuje dále, že podmínky pro poskytnutí kompenzací jednotlivým žadatelům a způsob výpočtu výše kompenzace stanovuje nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění pozdějších přepisů. Zákon přitom předpokládá, že vláda každoročně formou samostatného nařízení určí částku ze státního rozpočtu vyčleněnou za účelem poskytování finančních kompenzací nepřímých nákladů za uplynulý kalendářní rok. Pro kompenzace za rok 2023 je tedy tato částka stanovena ve výši 2 146 390 600,41 Kč, když k jejímu určení mělo dojít na základě provozních údajů za rok 2023 poskytnutých jednotlivými provozovateli zařízení ve způsobilých odvětvích.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články