Nález ÚS o zrušení vyhlášky o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

Dne 25.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 77/2014 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Justice, spravedlnost, rozhodnutí soudu
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ústavní soud svým plenárním rozhodnutím vydaným na základě návrhu skupiny 21 senátorů stanovil, že se vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost ruší uplynutím dne 31.12.2014. Shledal totiž, že byla vydána v rozporu s čl. 79 odst. 3 Ústavy a čl. 31 Listiny. Dle Ústavního soudu šlo o to, že vyhláška stanovovala nad rámec zákona meze, v jakých se lze domáhat základního práva na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění, v důsledku čehož byla v rozporu s výhradou zákona právě podle čl. 31 Listiny a současně se zmocněním podle čl. 79 odst. 3 Ústavy. Ústavní soud rovněž odložil vykonatelnost svého nálezu na začátek příštího roku, aby vyloučil jakoukoliv možnost destabilizovat svým rozhodnutím tento sektor zdravotní péče.

Odlišná stanoviska k rozhodnutí zaujali soudci Stanislav Balík, Vladimír Kůrka a Michaela Židlická, k jeho odůvodnění pak soudce Jan Filip.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články