Nařízení o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Dnem 12. 1. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 5/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Elektřina, energie, vyúčtování
Foto: Canva
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

K provedení § 19f energetického zákona vymezujícího úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v mimořádné tržní situaci v návaznosti na stanovení cen elektřiny a plynu vládou v mimořádné tržní situaci podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. upravuje rozsah oprávněných nákladů na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty vzniklé z důvodu dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, a přiměřeného zisku („kompenzace“), rozhodný den pro výpočet kompenzace a období, za které se kompenzace hradí, postup a termíny vypořádání rozdílu mezi zálohovými platbami a výší kompenzace za stanovené období, termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu kompenzace, rozsah podkladů poskytovaných operátorovi trhu a způsob podávání žádosti o úhradu kompenzace operátorovi trhu, pravidla a termíny pro úhradu kompenzace, a nakonec pravidla a termíny pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků operátorovi trhu.

Důvodová zpráva vysvětluje, že výpočet prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle nového nařízení závisí na konkrétních cenových ujednáních ve smlouvách o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvách o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu a na typu zákazníka; zákazníci jsou přitom pro účely nařízení rozdělení na zákazníky odebírající elektřinu v odběrném místě připojeném k distribuční soustavě na hladině vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí v případě elektřiny nebo zákazníky kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel v případě plynu na jedné straně a zákazníky odebírající elektřinu v odběrném místě připojeném k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí v případě elektřiny nebo zákazníky kategorie maloodběratel nebo domácnost v případě plynu na druhé straně. Finální výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku k úhradě dodavatelům elektřiny a plynu splňujícím podmínky dále vychází z ceny sjednané s konkrétním zákazníkem a konkrétního sjednaného produktu, data, k němuž byla zákazníkem akceptována cenová nabídka dodavatele elektřiny nebo plynu, a spotřeby zákazníka.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články