Nařízení o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Dnem 1. 10. 2022 své účinnosti nabylo nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 276/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím v intencích zákona o zaměstnanosti nově stanovuje maximální částku příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytovaného zaměstnavateli, se kterým Úřad práce České republiky uzavřel písemnou dohodu o jeho uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Maximální částka příspěvku byla zvýšena o 600 Kč a nově činí 14 200 Kč, když se podle tohoto nařízení poprvé postupuje při stanovení příspěvku za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2022.

Nové nařízení nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením č. 388/2020 Sb. shodného názvu, jež bylo s účinností nového nařízení zrušeno. Ministerstvo práce a sociálních věcí, jež pro vládu návrh nového nařízení připravilo, stručně osvětluje, že tak učinilo s cílem zabránit nežádoucímu snižování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, jež mají ztíženou možnost uplatnění na trhu práce.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články